Orust BHK 2009-12-05  Domare Erik Olausson

 

Platsliggande               10,0          40,0             

Fritt följ                       7,5          22,5     Dubbelkom.         

Läggande                     7,0            7,0     DK läggande,slarvigt avlsut

Inkallande m. ställande    6,0          12,0     DK ställande, sent ställande

Sändande m. ställande   10,0          30,0    

Apportering                    0,0           0,0     Tjuvstart

Fritt hopp över hinder       6,5          13,0    2 kommandon, snett sättande

Fjärrdirigering                  7,0          14,0    2 kommandon sättande 

Helhetsintryck                 7,0           7,0     Dålig kontakt mellan momenten

                                   ----------------  

TOTALT                                                 145,5       Poäng