Lydnad Uddevalla BHK

 

En lycklig matte med sin Skrållan.

Uppflyttade till klass III.

2009-06-26

Domare:Roland Augustsson

 

Platsliggande                          40 p

Fritt följ                                 18 p

Läggande                                6 p

Inkallande m ställande              10 p

Sändande med ställande           24 p

Apportering                            18 p

Fritt hopp över hinder                0 p

Fjärrdirigering                           0 p

Helhetsintryck                       6,5 p

                                          ---------

TOTALT                             122,5 P    OCH ETT 3:E PRIS

__________________________________________________

Uddevalla 2009-07-24

Domare:Roland Augustsson

 

Platsliggande                         36 p

Fritt följ                               24 p

Läggande                             7,5 p

Inkallande m ställande            10 p

Sändande med ställande         30 p

Apportering                          20 p

Fritt hopp över hinder            20 p

Fjärrdirigering                       15 p

Helhetsintryck                      7,5 p

                                        ------------

TOTALT                               170 P  1:A PRIS OCH         

                                                                                                       UPPFLYTTAD TILL LK III